XI Tarptautinis festivalis–konkursas „Volna Idej“ 2020 – nuostatai

NUOSTATAI

FESTIVALIO STEIGĖJAI IR ORGANIZATORIAI
Visuomeninė organizacija „Festivalnyj centr“ (Baltarusijos respublika);
Bendrovė „Volna Idej“ (Baltarusijos respublika);

FESTIVALIO PARTNERIAI
Albenos merija, kurorto visuomeninės organizacijos (Bulgarija);
Tarptautinių renginių organizatorius „CulturaLFEST“ (Lietuva).

2. PAGRINDINIAI FESTIVALIO TIKSLAI
Nacionalinių kultūrų atgimimas, išsaugojimas ir vystymas;
tarptautinių kūrybinių ir bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir bendradarbiavimas;
jaunosios kartos kūrybinio potencialo formavimas;
sukurti reikiamas sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybinio bendravimo palaikymui ir vystymui;
meno kolektyvų vadovų profesinio meistriškumo kėlimas, keičiantis patirtimi;
galimybė vaikams ir jaunimui atskleisti kūrybingumą ir talentus;
aktyvaus poilsio ir sveikatingumo programų organizavimas;

3. FESTIVALIO DALYVIAI
Festivalio-konkurso programoje dalyvauja asmenys nuo 5 metų.
Dalyvaujantys konkurso programoje dalinasi pagal amžiaus kategorijas ir formas sutinkamai su nominacijomis.

Dalyvių amžiaus kategorijos:
5-7 metai
8-9 metai;
10-12 metų;
13-16 metų;
17-25 metai;
Nuo 25 metų;
Mišri.
Ansamblių amžiaus grupė nustatoma pagal dalyvių amžiaus vidurkį.
3.1. Dalyvių formos
Solistai, duetai, trio, ansambliai, kolektyvai paraiškas teikia atskirai. Keliose konkurso nominacijose leidžiama dalyvauti už papildomą mokestį.

3.2. Festivalio dalyvio mokestis
3.2.1. Dalyviams suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkurso numerį ir mokant 25,00 EURŲ mokestį už kiekvieną dalyvį;
3.2.2. Solistams, duetams, trio suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkurso numerį mokant 40,00 EURŲ mokestį už kiekvieną dalyvį;
3.2.3. Kolektyvai (nuo 4 žmonių) už dalyvavimą papildomoje nominacijoje moka 5,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
3.2.4. Solistai, duetai, trio už dalyvavimą papildomoje nominacijoje moka 10,00 EUR už kiekvieną dalyvį;

4. KONKURSAS PAGAL NOMINACIJAS

CHOREOGRAFIJA. Solo, duetas, ansamblis
„Šokio pasaulis“ nominacijos: klasikinis šokis, liaudies sceninis šokis, liaudies stilizuotas šokis, estradinis šokis, balinis šokis, šiuolaikinis šokis , sportinis šokis, rytietiškas šokis, siužetinis šokis–žaidimas (vaikams iki 9 metų).
Pasirodyme leidžiama dalyvauti 30 proc. jaunesnių arba vyresnių atlikėjų pagal numatytas amžiaus kategorijas;
Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

VOKALAS. Solo, duetas, ansamblis
„Dainos pasaulis“ nominacijos: akademinis, estradinis, liaudies, klasikinis, džiazas
Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami:
naudojant fonogramą „-1“;
naudojant instrumentinį pritarimą;
a cappella (be instrumentinio pritarimo)
Leidžiama naudoti pritariamojo vokalo įrašą, neužgožiant pagrindinės partijos.

CHORAS
Nominacija „Dainos pasaulis“: akademinis, liaudies, pop choras
Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami:
naudojant fonogramą (-1);
naudojant instrumentinį pritarimą;
a cappella (be instrumentinio pritarimo).

INSTRUMENTINĖ MUZIKA. Solo, ansamblis, orkestras
Nominacija „Instrumentinės muzikos pasaulis“: klasika, liaudies, estradinė, džiazas
Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.
Kūriniams atlikti galima naudoti fonogramą (-1) arba su koncertmeisteriu.

FOLKLORAS. Solistai, mažosios formos, ansambliai
Amžiaus apribojimo nėra.
Pristatomas vienas folkloro ar etnografinis pastatymas, kuriame naudojamos šokių, vokalo, instrumentinės technikos. Pasirodymo trukmė 10 minučių.

TEATRAS

Nominacija „Teatro pasaulis“
Muzikinis spektaklis (miuziklas, baletas, opera);
Dramos spektaklis;
Kamerinis spektaklis;
Šokio teatras;
Lėlių teatras;
Plastikos ir pantomimos teatras;
Gatvės teatras;
Parodijos teatras;
Šešėlių teatras;
Mono spektaklis;
Eksperimentinis žanras;

Amžiaus apribojimo nėra. Pristatomas kompoziciškai išbaigtas fragmentas arba spektaklis. Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 10 minučių.

MADOS TEATRAS
Nominacija „Mados teatro pasaulis“
Pret-a-porter;
Vakarinė apranga;
Nacionalinis kostiumas;
Istorinis kostiumas;
Šiuolaikinis kostiumas;
Dalykinis kostiumas;
Sporto ir laisvalaikio apranga;
Fantastinis kostiumas.

Pristatoma vieną kolekciją. Kolekcijos pristatymo trukmė ne ilgesnė nei 10 minučių. Kiekvienos kolekcijos ar individualaus kostiumo pristatymui pateikiama nuotrauka ir aprašymas (3-5 sakiniai), atskleidžiantis kūrinio idėją pagal pasirinktą nominaciją. Kolekcijų pristatymo eigą nustato renginio režisieriaus komanda.

VAIZDUOJAMASIS MENAS
Tapyba;
Grafika;
Meninė fotografija;
Taikomoji-dekoratyvinė dailė.

Privaloma konkursinė programa:
namų darbai;
pleneras-etiudai iš natūros, atlikti festivalio metu.

Namų darbus vertins kompetentinga žiuri. Rezultatai skelbiami GALA koncerto metu. Kiekvienas darbas vertinamas 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio diplomu – pagal užimtą vietą konkurse.
Iš darbų atliktų namuose ir plenero metu bus formuojama konkursinė paroda, kurios metu darbus vertins kompetentinga žiuri.
Festivalio metu vyks įvairūs renginiai, meistriškumo pamokos, grupiniai konkursai, susiję su vaizduojamuoju menu.

Namų darbai gali būti atlikti autoriaus laisvai pasirinkta technika, bet kokiame formate, tačiau ne didesniame kaip A1: natiurmortas, portretas, peizažas siužetinė kompozicija, taikomoji-dekoratyvinė dailė.

Festivalio konkursinei parodai pateikiamas vienas pasportuotas darbas, baltos spalvos, 40 mm pločio.
Priekinėje kiekvieno darbo pusėje spausdintomis raidėmis privaloma nurodyti:

• autoriaus vardas ir pavardė;
• autoriaus amžius;
• kūrinio pavadinimas (atlikimo technika ir medžiaga);
• kolektyvo pavadinimas.
Kūriniai priimami pagal aktą, festivalio galerijos sukūrimui. Darbai negrąžinami.
Pleneras-etiudai iš natūros
Etiudai bus piešiami festivalio metu pasirinkta technika, A3 formate. Darbo atlikimui dalyviai naudoja savo atsivežtas priemones.

4.1. KONKURSO REIKALAVIMAI
CHOREOGRAFIJA vertinimo kriterijai: tematika ir repertuaro parinkimas; atlikimo meistriškumas; kompozicijos pastatymas ir originalumas; sceniškumas/ plastika, kostiumai, rekvizitas, atlikimo kultūra; artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas.
VOKALAS, CHORAS vertinimo kriterijai: intonacijos švarumas ir vokalo kokybė; balso tembro grožis ir balso stiprumas; garso dinamikos valdymas; artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas; sceninė išvaizda.
INSTRUMENTINĖ MUZIKA vertinimo kriterijai: garsas, technika, ritmika, atlikimo dinamiškumas; atlikimo meistriškumas; garso dinamikos valdymas; repertuaro sudėtingumas; kūrybinis individualumas(solistams); orkestro skambėjimas (orkestrams);sceninė išvaizda.
FOLKLORAS tematika ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas, numerio pastatymas ir originalumas, kostiumai ir rekvizitas, artistiškumas ir sceninė išraiška;
TEATRAS vertinimo kriterijai: tematika ir repertuaro parinkimas; aktorinis meistriškumas; kompozicijos pastatymas (mizanscena), meninis apipavidalinimas, rekvizitas, dikcija.
MADOS TEATRAS originalumas, naujoviškumas, dizainas, meninė išraiška, teminis kolekcijos atitikimas ir vientisumas, kūrybiškumas medžiagų panaudojime ir technologiniuose sprendimuose;
VAIZDUOJAMASIS MENAS namų ir pleneriniai darbai vertinami pagal dešimtbalę sistemą. Žiuri nariai turi teisę nevertinti darbų neatitinkančių šių nuostatų.

4.2. VERTINIMO KOMISIJA
Vertinimo komisijos sudėtį sudaro vedantieji kultūros ir meno srities veikėjai;
Prizinės vietos paskirstomos vertinimo komisijos protokolo ir konkurse surinktų balų pagrindu;
Komisijos nariams nesutariant dėl vertinimo, komisijos pirmininkas turi +1 balso teisę
GALA koncerto pasirodymų programą sudaro už režisūrą atsakinga grupė. Programa yra galutinė ir nekeičiama.
Vertinimo komisijos sprendimai tvirtinami protokolu, yra galutiniai ir nekeičiami

4.3. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
Kompetentingos vertinimo komisijos sprendimu kiekvienoje nominacijoje ir amžiaus grupėje išrenkami GRAND PRIZO laimėtojai bei 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio laureatai ir diplomantai, kurie apdovanojami diplomais ir atminimo suvenyrais;
Vertinimo komisija turi teisę neskirti pagrindinio arba skirti papildomus skatinamuosius apdovanojimus, sertifikatus „Geriausias“;
Vertinimo komisija turi teisę padalinti diplomanto ar laureato vardus keletui dalyvių arba neskirti niekam;
Kiekvienas kolektyvas apdovanojamas festivalio-konkurso Dalyvio taure.

4.4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Fonogramos pateikiamos USB laikmenoje su idealia garso kokybe. Takelio pavadinime nurodoma: kūrinio pavadinimas, kolektyvo pavadinimą arba solisto vardas, pavardė, kūrinio trukmė;
Būtina turėti atsargines įrašų kopijas.

5. ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI
Festivalyje dalyvauja kolektyvai ir solistai, kurie pateikė išankstines Dalyvio paraiškas iki 2020 metų kovo 1 d. ir gavo paraiškos registravimo patvirtinimą. Išankstinėje Dalyvio paraiškoje registracijai pateikiama pagrindinė informacija apie kolektyvą/solistą, bendras vykstančių žmonių skaičius;
Iki 2020 m. birželio 1 d. pateikiama konkursinė paraiška;
Dalyviai patys savo lėšomis apmoka kelionės, viešbučio, maitinimo išlaidas ir festivalio organizacinį mokestį;
Kolektyvo vadovas neša atsakomybę už vaikų sveikatą ir gyvybę. Privaloma turėti grupės medicininių išlaidų draudimą
Klausimai nenumatyti festivalio nuostatuose, sprendžiami su organizatoriais vietoje.;
Organizatoriai turi teisę neatlygintinai naudoti ir platinti audio ir video įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones sukurtas ir pagamintas festivalio metu;

6. FESTIVALIO PROGRAMA
Iškilminga atidarymo ceremonija;
konkursinė festivalio programa ir kūrybinis konkursas;
GALA koncertas;
iškilminga festivalio uždarymo ir apdovanojimų ceremonija;
meistriškumo pamokos dalyviams ir vadovams;
paplūdimio animacija;
vakaro šou-diskoteka;
paplūdimio vakarėliai;
kūrybiniai konkursai.

Dalyvavimo sąlygos

Programa Christmas Wave 2017. Viena nakvynė “
66,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
52,00 EUR  asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė 3* viešbutyje;
1 pusryčiai, 1 pietūs, 1 vakarienė;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Programa Christmas Wave 2017. Dvi nakvynės“
112,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
79,00 EUR   asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
2 nakvynės 3* viešbutyje;
2 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Papildomos išlaidos asmeniui:
kelionė į Jūrmalą ir atgal;
medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
ekskursija Rygoje ir kitos pasirinktos pramogos;
festivalio dalyviams Dalyvio mokestis* (skaityti Pastabas žemiau);
asmeninės išlaidos.

Paraiškos
Dalyvio paraišką
pateikti el.paštu info@culturaltours.lt  iki 2015 m. lapkričio 6 d.;
pateikusiam DALYVIO PARAIŠKĄ kolektyvui/solistui išsiunčiamas KVIETIMAS DALYVAUTI FESTIVALYJE
Konkursinę paraišką pateikti  iki 2015 m. lapkričio 19 d. el.paštu info@culturaltours.lt;