VI Tarptautinis festivalis – konkursas GRAND ART – nuostatai

NUOSTATAI

FESTIVALIO STEIGĖJAI IR ORGANIZATORIAI

Visuomeninė organizacija „Festivalnyj centr“ (Baltarusija);
Bendrovė „Volna Idej“ (Baltarusija);
La Vien En Rose (Pesaro, Italija);
Parodos erdvė „La Data – Palazzo Ducale“ (Urbino, Italija);
Kultūros centras G. Rossini (Italija).

FESTIVALIO PALAIKYMO GRUPĖ
Comune di Pesaro (Italija)

1. FESTIVALIO KONKURSO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO TVARKA

1.1 Konkurso – festivalio programa dalinama į dvi dalis: konkursas ir kūrybinė programa;
1.2. Dalyviams suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkursinį darbą ir mokant 25,00 EURŲ mokestį už kiekvieną dalyvį;
1.3. Už dalyvavimą papildomoje nominacijoje mokama 5,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
1.4. Vaizduojamojo meno nominacijoje dalyvaujančių darbų vertinimui sukurta atskira žiuri komisija.

2. NOMINACIJOS

Tapyba;
Grafika;
Meninė fotografija;
Taikomoji-dekoratyvinė dailė.

Privaloma konkursinė programa:
Namų darbai;
Pleneras-etiudai iš natūros atlikti festivalio metu.

Namų darbus vertina kompetentinga žiuri. Rezultatai skelbiami tarptautinio konkurso „GRAND ART” dalyvių apdovanojimo metu. Kiekvienas darbas vertinamas 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio diplomu – pagal užimtą vietą konkurse.
Iš darbų atliktų namuose ir plenero metu bus formuojama konkursinė paroda, kurios metu darbus vertins kompetentinga žiuri.
Festivalio metu vyks įvairūs renginiai, meistriškumo pamokos bei grupiniai konkursai susiję su vaizduojamuoju menu.

Namų darbai gali būti atlikti autoriaus laisvai pasirinkta technika, bet kokiame formate, tačiau ne didesniame kaip A1: natiurmortas, portretas, peizažas siužetinė kompozicija, taikomoji-dekoratyvinė dailė.

Konkursinei parodai pateikiamas vienas pasportuotas darbas, baltos spalvos, 40 mm pločio. Priekinėje kiekvieno darbo pusėje spausdintomis raidėmis privaloma nurodyti:
Autoriaus vardas ir pavardė;
Autoriaus amžius;
Kūrinio pavadinimas (atlikimo technika ir medžiaga);
Kolektyvo pavadinimas.
Kūriniai priimami pagal aktą, festivalio galerijos sukūrimui. Darbai negrąžinami.

Pleneras-etiudai iš natūros:
Etiudai bus piešiami festivalio metu pasirinkta technika, A3 formate. Darbo atlikimui dalyviai naudoja savo atsivežtas priemones.

3. VERTINIMO KRITERIJAI
I amžiaus kategorija – meninis sumanymo originalumas ir įkūnijimas, meninė išraiška;
II ir III amžiaus kategorijos – meninis sumanymo originalumas ir įkūnijimas, meninė išraiška, kompozicijos valdymas, spalvinis sprendimas;
IV ir V amžiaus kategorijos – temos atskleidimo giluma, kompozicijos valdymas, sumanymo ir atlikimo originalumas, meninė išraiška, spalvos ir stiliaus pajautimas, estetinė vertė.

4. VERTINIMO KOMISIJA
Konkursinius darbus vertina kompetentinga žiuri, kurios sudėtyje vedantieji kultūros ir meno srities veikėjai;
Namų ir pleneriniai darbai vertinami pagal dešimtbalę sistemą. Žiuri nariai turi teisę nevertinti darbų neatitinkančių šių nuostatų.
Komisijos nariams nesutariant dėl vertinimo, komisijos pirmininkas turi +1 balso teisę;
Vertinimo komisijos sprendimai tvirtinami protokolu, yra galutiniai ir nekeičiami.

5. FESTIVALIO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI

Kompetentingos vertinimo komisijos sprendimu kiekvienoje nominacijoje ir amžiaus grupėje išrenkami GRAND PRIZO laimėtojai bei 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio laureatai ir diplomantai, kurie apdovanojami diplomais ir atminimo suvenyrais;
Vertinimo komisija turi teisę neskirti pagrindinio arba skirti dvi prizines vietas bei papildomus skatinamuosius apdovanojimus;
Vertinimo komisija turi teisę padalinti diplomanto ar laureato vardus keletui dalyvių arba neskirti niekam.

6. FESTIVALIO ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

Festivalyje dalyvauja dalyviai, kurie pateikė išankstines Dalyvio paraiškas iki 2020 m. vasario 15 d. ir gavo paraiškos registravimo patvirtinimą iš organizatorių. Išankstinėje Dalyvio paraiškoje registracijai pateikiama pagrindinė informacija apie kolektyvą/dalyvį, bendras vykstančių žmonių skaičius;
Iki 2020 m. vasario 15 d. pateikiama konkursinė paraiška;
Dalyviai patys savo lėšomis apmoka kelionės, viešbučio, maitinimo išlaidas ir papildomos nominacijos festivalio organizacinį mokestį (jeigu dalyvaus);
Kolektyvo vadovas atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę;
Klausimai, kurie nenumatyti festivalio nuostatuose, sprendžiami su organizatoriais vietoje;
Nuostatuose numatytų sąlygų nesilaikymas, gresia išbraukimu iš festivalio dalyvių sąrašų;
Organizatoriai turi teisę neatlygintinai naudoti ir platinti audio ir video įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones sukurtas ir pagamintas festivalio metu.

7. NUMATOMA FESTIVALIO PROGRAMA

Apžvalginė ekskursija istoriniame Pesaro centre;
Namų darbų parodos atidarymas;
Konkursinė programa;
Iškilminga tarptautinio konkurso „GRAND ART” dalyvių apdovanojimo ceremonija;
Festivalio renginys „ColorFest“;
Išvykstamasis pleneras viduramžių Gradara pilyje;
Žiuri komisijos narių meistriškumo pamokos.

Dalyvavimo sąlygos

Programa Christmas Wave 2017. Viena nakvynė “
66,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
52,00 EUR  asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė 3* viešbutyje;
1 pusryčiai, 1 pietūs, 1 vakarienė;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Programa Christmas Wave 2017. Dvi nakvynės“
112,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
79,00 EUR   asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
2 nakvynės 3* viešbutyje;
2 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Papildomos išlaidos asmeniui:
kelionė į Jūrmalą ir atgal;
medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
ekskursija Rygoje ir kitos pasirinktos pramogos;
festivalio dalyviams Dalyvio mokestis* (skaityti Pastabas žemiau);
asmeninės išlaidos.

Paraiškos
Dalyvio paraišką
pateikti el.paštu info@culturaltours.lt  iki 2015 m. lapkričio 6 d.;
pateikusiam DALYVIO PARAIŠKĄ kolektyvui/solistui išsiunčiamas KVIETIMAS DALYVAUTI FESTIVALYJE
Konkursinę paraišką pateikti  iki 2015 m. lapkričio 19 d. el.paštu info@culturaltours.lt;