VI Tarptautinis festivalis – konkursas GRAND ART – Nuostatai

NUOSTATAI

1. FESTIVALIO STEIGĖJAI IR ORGANIZATORIAI

Visuomeninė organizacija „Festivalnyj centr“ (Baltarusija);
Bendrovė „Volna Idej“ (Baltarusija);
La Vien En Rose (Pesaro, Italija);
Parodos erdvė „La Data – Palazzo Ducale“ (Urbino, Italija);
Kultūros centras G. Rossini (Italija).

FESTIVALIO PALAIKYMO GRUPĖ
Comune di Pesaro (Italija)

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Dalyvis – fizinis asmuo, sumokėjęs mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
Solistas – dalyvis, pateikęs solinio atlikimo paraišką ir sumokėjęs mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
Duetas – dalyviai iš dviejų žmonių, pateikę atlikimo duetu paraišką ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
Ansamblis – grupė dalyvių, sudaranti vieningą kolektyvą, pateikusį vieną paraišką atlikti kūrinį ansamblyje ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
Kolektyvas – grupė dalyvių, kuriuos vienija bendra veikla, pateikusių paraišką atlikti vieną numerį Festivalio scenose ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
Nominacija – teminė pozicija pasirenkant dalyvių veiklos kryptį;
Paraiška – savanoriškai suformuota ir pagal festivalio organizatorių nurodymus pateikta festivalio dalyvio (-ių) valios išraiška dalyvauti festivalyje.

3. PAGRINDINIAI TIKSLAI
Nacionalinių kultūrų atgimimas, išsaugojimas ir vystymas;
atskleisti ir remti gabiausius ir perspektyviausius jaunus žmones, meno kolektyvus;
tarptautinių kūrybinių ir bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir bendradarbiavimas;
jaunosios kartos kūrybinio potencialo formavimas;
sukurti reikiamas sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybinio bendravimo palaikymui ir vystymui;
meno kolektyvų vadovų profesinio meistriškumo kėlimas, keitimasis patirtimi;
profesinio meistriškumo ir kvalifikacijos kėlimas vaikų ir jaunimo meno kolektyvų vadovams
galimybė vaikams ir jaunimui atskleisti kūrybingumą ir talentus;
aktyvaus poilsio ir sveikatingumo programų organizavimas;

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Organizavimo tvarka
Festivalio-konkurso programa dalijasi į dvi dalis: konkursiniai pasirodymai ir festivalio kūrybiniai pasirodymai;
Leidžiama dalyvauti keliose nominacijose už papildomą mokestį;

4.2. Dalyviai
Festivalio-konkurso programoje dalyvauja asmenys nuo 5 metų, daugiau amžiaus apribojimų nėra;
Dalyvaujantys konkurso programoje dalinasi pagal amžiaus kategorijas ir formas sutinkamai su konkursinėmis nominacijomis. Amžiaus kategorija ir forma nurodoma konkurso paraiškoje.
Solistai, duetai, ansambliai, kolektyvai paraiškas teikia atskirai.

4.3. Festivalio dalyvio mokestis
Kolektyvams, kuriuos sudaro 4 ir daugiau dalyvių – 25,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
Solistams, duetams, trio – 40,00 EUR už kiekvieną dalyvį.

Dalyvavimas papildomoje nominacijoje
Kolektyvams, kuriuos sudaro 4 ir daugiau dalyvių – 5,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
Solistams, duetams, trio – 10,00 EUR už kiekvieną dalyvį.

4.5. Dalyvių amžiaus kategorijos
Dalyvių amžiaus kategorijos:
Nuo 5 metų;
8-9 metų
10-12 metų;
13-16 metų;
17-25 metų;
Nuo 25 metų;
Mišri
Ansamblių amžiaus grupė nustatoma pagal dalyvių amžiaus vidurkį.

5. NOMINACIJOS

Folkloras – etnografija. Solistai, mažosios formos, ansambliai
Amžiaus apribojimo nėra.
Pristatomas vienas folkloro ar etnografinis pastatymas, kuriame naudojamos šokių, vokalo, instrumentinės technikos. Pasirodymo trukmė 10 minučių.

Teatras
Muzikinis spektaklis (miuziklas, baletas, opera);
Dramos spektaklis;
Kamerinis spektaklis;
Šokio teatras;
Lėlių teatras;
Plastikos ir pantomimos teatras;
Gatvės teatras;
Parodijos teatras;
Šešėlių teatras;
Mono spektaklis;
Eksperimentinis žanras;

Amžiaus apribojimo nėra.
Pristato išbaigtą fragmentą arba spektaklį. Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 10 minučių.

6. Vertinimo kriterijai

Folkloras – etnografija: tematika ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas, numerio pastatymas ir originalumas, kostiumai ir rekvizitas, artistiškumas ir sceninė išraiška;

Teatras: tematika ir repertuaro parinkimas, aktorinis meistriškumas, kompozicijos pastatymas (mizanscena), meninis apipavidalinimas, rekvizitas, dikcija;

Vertinimo komisija
Vertinimo komisijos sudėtį sudaro vedantieji kultūros ir meno srities veikėjai;
Prizinės vietos paskirstomos vertinimo komisijos protokolo ir konkurse surinktų balų pagrindu;
Komisijos nariams nesutariant dėl vertinimo, komisijos pirmininkas turi +1 balso teisę;
Vertinimo komisijos sprendimai tvirtinami protokolu, yra galutiniai ir nekeičiami.
Dalyvių apdovanojimai
Kompetentingos vertinimo komisijos sprendimu kiekvienoje nominacijoje ir amžiaus grupėje išrenkami GRAND PRIZO laimėtojai bei 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio laureatai ir diplomantai, kurie apdovanojami diplomais ir atminimo suvenyrais;
Vertinimo komisija turi teisę neskirti pagrindinio arba skirti papildomus skatinamuosius apdovanojimus, sertifikatus „Geriausias“;
Vertinimo komisija turi teisę padalinti diplomanto ar laureato vardus keletui dalyvių arba neskirti niekam;
Kiekvienas kolektyvas apdovanojamas festivalio-konkurso Dalyvio taure.

Techniniai reikalavimai
Fonogramos pateikiamos USB laikmenoje su idealia garso kokybe. Takelio pavadinime nurodoma: kūrinio pavadinimas, kolektyvo pavadinimą arba solisto vardas, pavardė, kūrinio trukmė;
Būtina turėti atsargines įrašų kopijas.

7. FESTIVALIO ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

Festivalyje dalyvauja dalyviai, kurie pateikė išankstines Dalyvio paraiškas iki 2020 m. vasario 15 d. ir gavo paraiškos registravimo patvirtinimą iš organizatorių. Išankstinėje Dalyvio paraiškoje registracijai pateikiama pagrindinė informacija apie kolektyvą/dalyvį, bendras vykstančių žmonių skaičius;
Iki 2020 m. vasario 15 d. pateikiama konkursinė paraiška;
Dalyviai patys savo lėšomis apmoka kelionės, viešbučio, maitinimo išlaidas ir papildomos nominacijos festivalio organizacinį mokestį (jeigu dalyvaus);
Kolektyvo vadovas atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę;
Klausimai, kurie nenumatyti festivalio nuostatuose, sprendžiami su organizatoriais vietoje;
Nuostatuose numatytų sąlygų nesilaikymas, gresia išbraukimu iš festivalio dalyvių sąrašų;
Organizatoriai turi teisę neatlygintinai naudoti ir platinti audio ir video įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones sukurtas ir pagamintas festivalio metu.

8. NUMATOMA FESTIVALIO PROGRAMA

Apžvalginė ekskursija istoriniame Pesaro centre;
Gatvės pasirodymai;
Konkursinė programa;
Iškilminga tarptautinio konkurso „GRAND ART” dalyvių apdovanojimo ceremonija;
Festivalio renginys „ColorFest“;
Diskotekos;
Žiuri komisijos narių meistriškumo pamokos.

Dalyvavimo sąlygos

Programa Christmas Wave 2017. Viena nakvynė “
66,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
52,00 EUR  asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė 3* viešbutyje;
1 pusryčiai, 1 pietūs, 1 vakarienė;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Programa Christmas Wave 2017. Dvi nakvynės“
112,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
79,00 EUR   asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
2 nakvynės 3* viešbutyje;
2 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Papildomos išlaidos asmeniui:
kelionė į Jūrmalą ir atgal;
medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
ekskursija Rygoje ir kitos pasirinktos pramogos;
festivalio dalyviams Dalyvio mokestis* (skaityti Pastabas žemiau);
asmeninės išlaidos.

Paraiškos
Dalyvio paraišką
pateikti el.paštu info@culturaltours.lt  iki 2015 m. lapkričio 6 d.;
pateikusiam DALYVIO PARAIŠKĄ kolektyvui/solistui išsiunčiamas KVIETIMAS DALYVAUTI FESTIVALYJE
Konkursinę paraišką pateikti  iki 2015 m. lapkričio 19 d. el.paštu info@culturaltours.lt;