II Tarptautinis festivalis–konkursas “Volna Idey.Georgia” – NUOSTATAI

NUOSTATAI

 1. FESTIVALIO STEIGĖJAI IR ORGANIZATORIAI 
 • Visuomeninė organizacija „Festivalnyj centr“ (Baltarusija);
 • Bendrovė „Volna Idej“ (Baltarusija);
 • Visuomeniniai susivienijimai ir kitos organizacijos (Sakartvelas);

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 • Dalyvis – fizinis asmuo, sumokėjęs mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
 • Solistas –  dalyvis, pateikęs solinio atlikimo paraišką ir sumokėjęs mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
 • Duetas – dalyviai iš dviejų žmonių, pateikę  atlikimo  duetu paraišką ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
 • Ansamblis – grupė dalyvių, sudaranti vieningą kolektyvą,  pateikusį vieną paraišką  atlikti kūrinį  ansamblyje ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
 • Kolektyvas – grupė dalyvių, kuriuos vienija bendra veikla,   pateikusių  paraišką  atlikti vieną numerį Festivalio scenose  ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 4.3 punktą;
 • Nominacija – dalyvio pasirinkta konkurso teminė pozicija;
 • Paraiška – savanoriška, pagal festivalio nuostatus suformuota, festivalio dalyvio (-ių) valios išraiška dalyvauti festivalyje.

3. PAGRINDINIAI TIKSLAI

 • nacionalinių kultūrų atgimimas, išsaugojimas ir vystymas;
 • atskleisti ir remti gabiausius ir perspektyviausius jaunus žmones, meno kolektyvus;
 • tarptautinių kūrybinių ir bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir bendradarbiavimas;
 • jaunosios kartos kūrybinio potencialo formavimas;
 • sukurti reikiamas sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybinio bendravimo palaikymui ir vystymui;
 • meno kolektyvų vadovų profesinio meistriškumo kėlimas, keitimasis patirtimi;
 • galimybė  vaikams ir jaunimui atskleisti kūrybingumą ir talentus;
 • vaikų ir jaunimo aktyvaus poilsio ir sveikatingumo skatinimas.

4.  ORGANIZAVIMO TVARKA

4.1. Data ir vieta

Data: 2022 m. birželio 20-liepos 20 d.;

Vieta: Kobuleti, Sakartvelas

4.2. Dalyviai

 • Festivalio-konkurso programoje dalyvauja asmenys nuo  5  metų, daugiau amžiaus apribojimų nėra;
 • Dalyvaujantys konkurso programoje dalinasi pagal amžiaus kategorijas ir formas sutinkamai su konkursinėmis nominacijomis. Amžiaus kategorija ir forma nurodoma konkurso paraiškoje.
 • Solistai, duetai, ansambliai, kolektyvai paraiškas teikia atskirai.

4.3. Festivalio dalyvio mokestis

 • Kolektyvams, kuriuos sudaro 4 ir daugiau dalyvių – 25,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
 • Solistams, duetams, trio – 35,00 EUR už kiekvieną dalyvį.

Dalyvavimas papildomoje nominacijoje

 • Kolektyvams, kuriuos sudaro 4 ir daugiau dalyvių – 5,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
 • Solistams, duetams, trio – 10,00 EUR už kiekvieną dalyvį.

4.4. Dalyvių amžiaus kategorijos:

5-7 metai;

8-9 metai;

10-12 metų;

13-16 metų;

17-25 metai;

Nuo 25 metų;

Mišri;

Mišri grupė nustatoma pagal dalyvių amžiaus vidurkį.

5. ŽANRAI IR NOMINACIJOS

Choreografija . Solistai, duetai, trio, ansambliai

 • Klasikinis šokis;
 • Liaudies šokis;
 • Liaudies – stilizuotas šokis;
 • Šiuolaikinis šokis;
 • Estradinis šokis;
 • Siužetinis šokis-žaidimas;
 • Rytietiškas šokis;
 • Sportinis šokis;
 • Pramoginis šokis (europietiška ir Lotynų Amerikos programa);
 • Istorinis-buitinis šokis;
 • Gatvės šokio kryptys: Hip-Hop, House, Techno, Disko, Street Dance, Elektric Bugi, Break Dance, Locking ir visi kiti.

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.

Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Vokalas. Solistai, duetai, trio, ansambliai

 • Akademinis;
 • Liaudies;
 • Estradinis;
 • Džiazo;

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.

Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami: 

 • naudojant fonagramą „-1“; 
 • naudojant instrumentinį pritarimą;                                                            
 • a cappella (be instrumentinio pritarimo)

Leidžiama naudoti pritariamojo vokalo įrašą, neužgožiant pagrindinės partijos.

Choras

 • Akademinis;
 • Liaudies;
 • Estradinis;
 • Džiazo

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.

Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami: 

 • naudojant fonogramą (-1); 
 • naudojant instrumentinį pritarimą;                                                            
 • a cappella (be instrumentinio pritarimo).

Instrumentinė muzika. Solistai, duetai, trio, ansambliai

 • Klasikinė; 
 • Liaudies;
 • Estradinė; 
 • Džiazas.

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.

Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniams atlikti galima naudoti fonogramą (-1) arba su koncertmeisteriu.

Folkloras.  Ansambliai

Amžiaus apribojimo nėra.

Pristatomas vienas folkloro ar  etnografinis pastatymas, kuriame naudojamos  šokių, vokalo, instrumentinės technikos. Pasirodymo trukmė 10 minučių.

Teatras

 • Muzikinis spektaklis (miuziklas, baletas, opera);
 • Dramos spektaklis;
 • Kamerinis spektaklis;
 • Šokio teatras;
 • Lėlių teatras;
 • Plastikos ir pantomimos teatras;
 • Gatvės teatras;
 • Parodijos teatras;
 • Šešėlių teatras;
 • Mono spektaklis;
 • Eksperimentinis žanras;

Amžiaus apribojimo nėra.

Pristato išbaigtą  fragmentą arba spektaklį. Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 10 minučių.

Mados teatras

 • Pret-a-porter;
 • Vakarinė apranga;
 • Nacionalinis kostiumas;
 • Istorinis kostiumas;
 • Šiuolaikinis kostiumas;
 • Dalykinis kostiumas;
 • Sporto ir laisvalaikio apranga;
 • Fantastinis kostiumas.

Pristatoma vieną kolekciją. Kolekcijos pristatymo trukmė ne ilgesnė nei 5 minutės. 

6. Vertinimo kriterijai

 • Choreografija: tematika ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas,  kompozicijos pastatymas ir originalumas, sceniškumas, plastika, kostiumai,  rekvizitas, atlikimo kultūra; artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas;
 • Vokalas, choras:  intonacijos švarumas ir vokalo kokybė,  balso tembro grožis ir balso stiprumas, garso dinamikos valdymas, artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas, sceninė išvaizda; 
 • Instrumentinė muzika: garsas, technika, ritmika, atlikimo dinamiškumas, atlikimo meistriškumas, garso dinamikos valdymas, repertuaro sudėtingumas, kūrybinis individualumas (solistams), orkestro skambėjimas (orkestrams), sceninė išvaizda;
 • Folkloras: tematika ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas, numerio pastatymas ir originalumas, kostiumai ir rekvizitas, artistiškumas ir sceninė išraiška;
 • Teatras: tematika ir repertuaro parinkimas, aktorinis meistriškumas, kompozicijos pastatymas (mizanscena), meninis apipavidalinimas, rekvizitas, dikcija;
 • Mados teatras: originalumas, naujoviškumas, dizainas, meninė išraiška, teminis kolekcijos atitikimas ir vientisumas, kūrybiškumas medžiagų panaudojime ir technologiniuose sprendimuose;
 1. Vertinimo komisija
 • Vertinimo komisijos sudėtį sudaro vedantieji kultūros ir meno srities veikėjai; 
 • Prizinės  vietos  paskirstomos vertinimo komisijos protokolo ir konkurse surinktų balų pagrindu;
 • Komisijos nariams nesutariant dėl vertinimo, komisijos pirmininkas turi  +1 balso teisę 
 • GALA koncerto pasirodymų programą sudaro už režisūrą atsakinga grupė. Programa yra galutinė ir nekeičiama.
 • Vertinimo komisijos sprendimai tvirtinami protokolu, yra galutiniai ir nekeičiami.
 1. Dalyvių apdovanojimai
 • Kompetentingos  vertinimo komisijos sprendimu kiekvienoje nominacijoje ir amžiaus grupėje  išrenkami GRAND PRIZO laimėtojai bei 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio laureatai ir diplomantai, kurie apdovanojami  diplomais ir atminimo suvenyrais;
 • Vertinimo komisija turi teisę neskirti pagrindinio arba skirti  papildomus skatinamuosius apdovanojimus, sertifikatus „Geriausias“;
 • Vertinimo komisija turi teisę padalinti diplomanto ar laureato vardus  keletui dalyvių arba neskirti niekam;
 • Kiekvienas kolektyvas apdovanojamas festivalio-konkurso Dalyvio taure.
 1. Techniniai reikalavimai
 • Fonogramos siunčiamos kartu su Konkursine Dalyvio paraiška info@culturaltours.lt;
 • Konkurso metu būtina turėti atsargines įrašų kopijas.
 1. Organizaciniai reikalavimai
 • Konkurso-festivalio programoje dalyvauja kolektyvai ir solistai, kurie pateikė  išankstines DALYVIO PARAIŠKAS iki 2022 metų kovo 20 d. ir gavo paraiškos registravimo patvirtinimą iš organizatorių. Išankstinėje DALYVIO PARAIŠKOJE registracijai pateikiama pagrindinė  informacija apie kolektyvą/solistą, bendras vykstančių žmonių skaičius;
 • Konkursinės paraiškos priimamos Iki 2022 m. gegužės 01 d.; 
 • Klausimai nenumatyti festivalio nuostatuose, sprendžiami su organizatoriais vietoje;
 • Organizatoriai turi teisę neatlygintinai naudoti ir platinti audio ir video įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones sukurtas ir pagamintas festivalio metu;   

Dalyvavimo sąlygos

Programa Christmas Wave 2017. Viena nakvynė “
66,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
52,00 EUR  asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė 3* viešbutyje;
1 pusryčiai, 1 pietūs, 1 vakarienė;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Programa Christmas Wave 2017. Dvi nakvynės“
112,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
79,00 EUR   asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
2 nakvynės 3* viešbutyje;
2 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Papildomos išlaidos asmeniui:
kelionė į Jūrmalą ir atgal;
medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
ekskursija Rygoje ir kitos pasirinktos pramogos;
festivalio dalyviams Dalyvio mokestis* (skaityti Pastabas žemiau);
asmeninės išlaidos.

Paraiškos
Dalyvio paraišką
pateikti el.paštu info@culturaltours.lt  iki 2015 m. lapkričio 6 d.;
pateikusiam DALYVIO PARAIŠKĄ kolektyvui/solistui išsiunčiamas KVIETIMAS DALYVAUTI FESTIVALYJE
Konkursinę paraišką pateikti  iki 2015 m. lapkričio 19 d. el.paštu info@culturaltours.lt;