„GRAND FESTIVAL 2017“ – Nuostatai

Nuostatai

FESTIVALIO STEIGĖJAI IR ORGANIZATORIAI
Visuomeninė organizacija „Festivalnyj centr“ (Baltarusija);
Accademia Internazionale Di Canto – Citta’ Di Pesaro „Renata Tebaldi – Mario Delmonaco“ – Largo Aldo Moro – Pesaro (Italija).

FESTIVALIO PALAIKYMO GRUPĖ
Comune di Pesaro (Italija);
Bendrovė „Volna Idej“ (Baltarusija);
Sogno Italia Srl C. R. (Italija).

1. FESTIVALIO KONKURSINĖS PROGRAMOS DATOS

Konkursinės programos datos pagal nominacijas:
birželio 10–17 d. – futbolo festivalis;
birželio 17–24 d. – vaizduojamasis menas;
birželio 24– liepos 1 d. – daugiažanris, dalyvauja visos nominacijos.

2. KONKURSO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO TVARKA
2.1. Festivalio programa dalinama į dvi dalis: konkursas ir kūrybinė programa;
2.2. Dalyviams suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkurso numerį ir mokant 25,00 EURŲ mokestį už kiekvieną dalyvį;
2.3. Kolektyvai už dalyvavimą papildomoje nominacijoje moka 5,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
2.4. Solistams ir duetams suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkurso numerį, papildomai mokant 20,00 EUR mokestį už kiekvieną dalyvį prie nustatyto Dalyvio mokesčio, pavyzdžiui, 25,00 EUR + 20,00 EUR;
2.5. Solistai ir duetai už dalyvavimą papildomoje nominacijoje moka 10,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
2.6. Solistų, duetų, kolektyvų paraiškos teikiamos atskirai;
2.7. Vaizduojamojo meno nominacijoje dalyvaujančių darbų vertinimui sukurta atskira vertinimo komisija;
2.8. Festivalio konkursinėje programoje dalyvauja visos nominacijos: choreografija, vokalas, choras, instrumentinė muzika, folkloras, etnografija, teatras, cirkas, mados teatras, modelis, fotomodelis, vaizduojamasis menas.

3. FESTIVALIO DALYVIAI
Į festivalį kviečiami solistai ir kolektyvai bei jų palaikymo komandos iš Italijos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, Austrijos. Dalyvių amžius nuo 5 m. iki 25 m.

Dalyvių amžiaus kategorijos:
I amžiaus kategorija – 5–8 metai;
II amžiaus kategorija – 9–11 metų;
III amžiaus kategorija – 12–14 metų;
IV amžiaus kategorija – 15–17 metų;
V amžiaus kategorija – 18–25 metai;
VI amžiaus kategorija – įvairi;
Ansamblių amžiaus grupė nustatoma pagal dalyvių amžiaus vidurkį.

4. NOMINACIJOS

CHOREOGRAFIJA. Solistai, mažosios formos, ansambliai.
Klasikinis šokis;
Liaudies šokis;
Liaudies-stilizuotas šokis;
Šiuolaikinis šokis;
Estradinis šokis;
Siužetinis šokis-žaidimas;
Rytietiškas šokis;
Sportinis šokis;
Pramoginis šokis (europietiška ir Lotynų Amerikos programa);
Istorinis-buitinis šokis;
Gatvės šokio kryptys: Hip-Hop, House, Techno, Disko, Street Dance, Elektric Bugi, Break Dance, Locking ir pan.

Konkurse pristatomas vienas numeris (vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje).
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

VOKALAS. Solistai, mažosios formos, ansambliai.
Akademinis;
Liaudies;
Estradinis;
Džiazo.
Konkurse pristatomas vienas numeris (vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje).
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami:
naudojant fonogramą „-1“;
akompanuojant instrumentui;
a cappella (be instrumentinio pritarimo).
Leidžiama naudoti pritariamojo vokalo įrašą, neužgožiant pagrindinės partijos.

CHORAS
Akademinis;
Liaudies;
Pop choras;

Konkurse pristatomas vienas numeris (vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje).
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami:
naudojant fonogramą „-1“;
akompanuojant instrumentui;
a cappella (be instrumentinio pritarimo).

INSTRUMENTINĖ MUZIKA. Solistai, mažosios formos, ansambliai, orkestrai
Klasikinė;
Liaudies;
Estradinė;
Džiazas.

Konkurse pristatomas vienas numeris (vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje).
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniams atlikti galima naudoti fonogramą (-1) arba su koncertmeisteriu.

FOLKLORAS, ETNOGRAFIJA. Solistai, mažosios formos, ansambliai.
Amžiaus apribojimo nėra.
Pristatomas vienas folkloro ar etnografinis pastatymas, kuriame naudojamos šokių, vokalo, instrumentinė technika. Trukmė – ne daugiau kaip 10 minučių.

TEATRAS
Muzikinis spektaklis (miuziklas, baletas, opera);
Dramos spektaklis;
Kamerinis spektaklis;
Mono spektaklis;
Šokio spektaklis;
Plastikos ir pantomimos teatras;
Lėlių teatras;
Gatvės teatras;
Parodijų teatras;
Šešėlių teatras;
Eksperimentinis žanras.

Amžiaus apribojimo nėra.
Pristatomas kompoziciškai išbaigtas fragmentas arba spektaklis. Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 15 minučių.

MADOS TEATRAS
Pret-a-porter;
Vakarinė apranga;
Nacionalinis kostiumas;
Istorinis kostiumas;
Šiuolaikinis kostiumas;
Dalykinis kostiumas;
Sporto ir laisvalaikio apranga;
Fantastinis kostiumas.

Pristatoma viena kolekcija. Kolekcijos pristatymo trukmė ne ilgesnė nei 10 minučių. Kiekvienos kolekcijos ar individualaus kostiumo pristatymui pateikiama nuotrauka ir aprašymas (3–5 sakiniai), atskleidžiantis kūrinio idėją pagal pasirinktą nominaciją. Kolekcijų pristatymo eigą nustato renginio režisieriaus komanda.

VAIZDUOJAMASIS MENAS
Tapyba;
Grafika;
Meninė fotografija;
Taikomoji-dekoratyvinė dailė.

Privaloma konkursinė programa:
namų darbai;
pleneras-etiudai, atlikti festivalio metu (lauko tapyba).

Namų darbus vertins kompetentinga komisija. Rezultatai skelbiami GALA koncerto metu. Kiekvienas darbas vertinamas pirmo–trečio laipsnio diplomu – pagal užimtą vietą konkurse.
Iš darbų, atliktų namuose ir plenero metu, bus formuojama konkursinė paroda, kurios metu darbus vertins kompetentinga komisija.
Festivalio metu vyks įvairūs renginiai, meistriškumo pamokos, grupiniai konkursai, susiję su vaizduojamuoju menu.

Namų darbai gali būti atlikti autoriaus laisvai pasirinkta technika, bet kokiu, ne didesniu kaip A1, formatu: natiurmortas, portretas, peizažas, siužetinė kompozicija, taikomoji-dekoratyvinė dailė.

Festivalio konkursinei parodai pateikiamas vienas pasportuotas darbas, baltos spalvos, 40 mm pločio.

Priekinėje kiekvieno darbo pusėje spausdintomis raidėmis privaloma nurodyti:
autoriaus vardą ir pavardę;
autoriaus amžių;
kūrinio pavadinimą (atlikimo techniką ir medžiagą (-as));
kolektyvo pavadinimą.

Kūriniai priimami pagal festivalio galerijos sukūrimo aktą. Darbai negrąžinami.

Pleneras-etiudai
Etiudai bus piešiami festivalio metu pasirinkta technika (A3 formatas). Darbui atlikti dalyviai naudoja savo atsivežtas priemones.

4.1. Vertinimo kriterijai

Choreografija: tema ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas, pasirodymo kompozicija ir originalumas, sceniškumas, plastika, kostiumai, rekvizitas, atlikimo kultūra; artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas;
Vokalas, choras:  intonacijos švarumas ir vokalo kokybė, balso tembro grožis ir balso stiprumas, garso dinamikos valdymas, artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas, sceninė išvaizda;
Instrumentinė muzika: garsas, technika, ritmika, atlikimo dinamiškumas, atlikimo meistriškumas, garso dinamikos valdymas, repertuaro sudėtingumas, kūrybinis individualumas (solistams), orkestro skambėjimas (orkestrams), sceninė išvaizda;
Folkloras: tema ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas, numerio pastatymas ir originalumas, kostiumai ir rekvizitas, artistiškumas ir sceninė išraiška;
Teatras: tema ir repertuaro parinkimas, aktorinis meistriškumas, kompozicija, mizanscenos, meninis apipavidalinimas, rekvizitas, dikcija;
Mados teatras: originalumas, naujoviškumas, dizainas, meninė išraiška, teminis kolekcijos atitikimas ir vientisumas, kūrybiškumas naudojant medžiagas ir technologinių sprendimų originalumas.

Vaizduojamasis menas:
I amžiaus kategorija – meninis sumanymo originalumas ir įkūnijimas, meninė išraiška;
II ir III amžiaus kategorijos – meninis sumanymo originalumas ir įkūnijimas, meninė išraiška, kompozicijos valdymas, spalvinis sprendimas;
IV ir V amžiaus kategorijos – temos atskleidimo gilumas, kompozicijos valdymas, sumanymo ir atlikimo originalumas, meninė išraiška, spalvos ir stiliaus pajautimas, estetinė vertė.

4.2.    Vertinimo komisija
Vertinimo komisijos sudėtį sudaro vedantieji kultūros ir meno srities veikėjai;
Vaizduojamasis menas: namų ir pleneriniai darbai vertinami pagal dešimtbalę sistemą. Komisijos nariai turi teisę nevertinti darbų, neatitinkančių šių nuostatų;
konkursinė programa vertinama susumavus dviejų pasirodymų balus. Šis vertinimas netaikomas nominacijoms „Folkloras“ ir „Teatras“;
komisijos nariams nesutariant dėl vertinimo, komisijos pirmininkas turi +1 balso teisę;
GALA koncerto pasirodymų programą sudaro už režisūrą atsakinga grupė. Programa yra galutinė ir nekeičiama;
vertinimo komisijos sprendimai tvirtinami protokolu, yra galutiniai ir nekeičiami.

4.3.    Dalyvių apdovanojimai
Kompetentingos vertinimo komisijos sprendimu kiekvienoje nominacijoje ir amžiaus grupėje išrenkami GRAND PRIZO laimėtojai bei pirmo–trečio laipsnio laureatai ir diplomantai, kurie apdovanojami diplomais ir atminimo suvenyrais.
Vertinimo komisija turi teisę neskirti pagrindinio arba skirti dvi prizines vietas bei papildomus skatinamuosius apdovanojimus.
Vertinimo komisija turi teisę padalinti diplomanto ar laureato vardus keletui dalyvių arba neskirti niekam.

4.4.    Techniniai reikalavimai
Fonogramos pateikiamos aukštos garso kokybės CD diskuose (formatas audio CD);
kiekviena fonograma pateikiama atskiroje laikmenoje, ant kurios privaloma nurodyti: kūrinio pavadinimą, kolektyvo pavadinimą arba solisto vardą, pavardę, kūrinio trukmę, vadovo vardą, pavardę;
fonogramas pateikiant USB laikmenoje, takelio pavadinime turi būti nurodyta: kūrinio pavadinimas, kolektyvo pavadinimas arba solisto vardas, pavardė, kūrinio trukmė, vadovo vardas, pavardė;
būtina turėti atsargines įrašų kopijas.

5. ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

Festivalyje dalyvauja kolektyvai ir solistai, kurie pateikė išankstines Dalyvio paraiškas iki 2017 metų sausio 10 d. ir gavo paraiškos registravimo patvirtinimą iš organizatorių. Išankstinėje Dalyvio paraiškoje registracijai pateikiama pagrindinė informacija apie kolektyvą / solistą, bendras vykstančių žmonių skaičius;
iki 2017 m. gegužės mėn. 5 d. pateikiama konkursinė paraiška;
dalyviai patys savo lėšomis apmoka kelionės, viešbučio, maitinimo išlaidas ir festivalio organizacinį mokestį;
kolektyvo vadovas atsako už vaikų sveikatą ir gyvybę;
kiekvienas kolektyvas privalo turėti atitinkamą lydinčių suaugusių asmenų skaičių – 20 vaikų lydi vienas suaugęs asmuo;
klausimai nenumatyti festivalio nuostatuose, sprendžiami su organizatoriais vietoje;
nesilaikant nuostatuose nurodytų sąlygų, dalyviai gali būti išbraukti iš festivalio dalyvių sąrašo;
organizatoriai turi teisę neatlygintinai naudoti ir platinti audio ir video įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones, sukurtas ir pagamintas festivalio metu.

6. FESTIVALIO PROGRAMA
Iškilminga atidarymo ceremonija;
konkursinė festivalio programa ir kūrybinis konkursas;
GALA koncertas;
iškilminga festivalio uždarymo ir apdovanojimų ceremonija;
praktiniai seminarai ir meistriškumo pamokos vadovams;
ekskursinė programa;
animacija vaikams ir suaugusiems;
interaktyvios teminės diskotekos.

Dalyvavimo sąlygos

Programa Christmas Wave 2017. Viena nakvynė “
66,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
52,00 EUR  asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė 3* viešbutyje;
1 pusryčiai, 1 pietūs, 1 vakarienė;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Programa Christmas Wave 2017. Dvi nakvynės“
112,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
79,00 EUR   asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
2 nakvynės 3* viešbutyje;
2 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Papildomos išlaidos asmeniui:
kelionė į Jūrmalą ir atgal;
medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
ekskursija Rygoje ir kitos pasirinktos pramogos;
festivalio dalyviams Dalyvio mokestis* (skaityti Pastabas žemiau);
asmeninės išlaidos.

Paraiškos
Dalyvio paraišką
pateikti el.paštu info@culturaltours.lt  iki 2015 m. lapkričio 6 d.;
pateikusiam DALYVIO PARAIŠKĄ kolektyvui/solistui išsiunčiamas KVIETIMAS DALYVAUTI FESTIVALYJE
Konkursinę paraišką pateikti  iki 2015 m. lapkričio 19 d. el.paštu info@culturaltours.lt;