„Скрыжаваннi. Мiнск“ – Nuostatai

NUOSTATAI

1. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI
Visuomeninė organizacija „Festivalnyj centr“ (Baltarusijos respublika);
Bendrovė „Volna Idej“ (Baltarusijos respublika);

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS VARTOJAMOS NUOSTATUOSE
Dalyvis – fizinis asmuo, sumokėjęs mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 3.2 punktą;
Solistas – dalyvis, pateikęs solinio atlikimo paraišką ir sumokėjęs mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 3.2 punktą;
Duetas – dalyviai iš dviejų žmonių, pateikę atlikimo duetu paraišką ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 3.2 punktą;
Ansamblis – grupė dalyvių, sudaranti vieningą kolektyvą, pateikusį vieną paraišką atlikti kūrinį ansamblyje ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 3.2 punktą;
Kolektyvas – grupė dalyvių, kuriuos vienija bendra veikla, pateikusių paraišką atlikti vieną numerį Festivalio scenose ir kurių kiekvienas sumokėjo mokestį už dalyvavimą Festivalyje pagal šių NUOSTATŲ 3.2 punktą;
Nominacija – teminė pozicija pasirenkant dalyvių veiklos kryptį;
Paraiška – savanoriškai suformuota ir pagal festivalio organizatorių nurodymus pateikta festivalio dalyvio (-ių) valios išraiška dalyvauti festivalyje.

3. PAGRINDINIAI FESTIVALIO TIKSLAI
nacionalinių kultūrų atgimimas, išsaugojimas ir vystymas;
atskleisti ir remti gabiausius ir perspektyviausius jaunus žmones, meno kolektyvus;
tarptautinių kūrybinių ir bendradarbiavimo ryšių užmezgimas ir bendradarbiavimas;
jaunosios kartos kūrybinio potencialo formavimas;
sukurti reikiamas sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybinio bendravimo palaikymui ir vystymui;
meno kolektyvų vadovų profesinio meistriškumo kėlimas, keitimasis patirtimi;
profesinio meistriškumo ir kvalifikacijos kėlimas vaikų ir jaunimo meno kolektyvų vadovams
galimybė vaikams ir jaunimui atskleisti kūrybingumą ir talentus;
aktyvaus poilsio ir sveikatingumo programų organizavimas;

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4.1. Data ir vieta
Data: 2020 kovo 27-28 d.;
Vieta: Minskas, Baltarusija.

4.2. Dalyviai
Festivalio – konkurso programoje dalyvauja asmenys nuo 5 metų.
Dalyvaujantys konkurso programoje dalinasi pagal amžiaus kategorijas ir formas sutinkamai su nominacijomis. Amžiaus kategorija ir forma nurodoma konkurso paraiškoje.

4.3. Festivalio dalyvio mokestis
4.3.1. Kolektyvams, kuriuos sudaro daugiau nei 3 dalyviai, suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkurso numerį ir mokant 25,00 EURŲ mokestį už kiekvieną dalyvį;
4.3.2. Solistams, duetams, trio suteikiama teisė pasirodyti vienoje nominacijoje, atliekant vieną konkurso numerį ir mokant 45,00 EURŲ mokestį už kiekvieną dalyvį;
4.3.3. Kolektyvai už dalyvavimą papildomoje nominacijoje moka 5,00 EUR už kiekvieną dalyvį;
4.3.4. Solistai, duetai ir trio už dalyvavimą papildomoje nominacijoje moka 15,00 EUR už kiekvieną dalyvį;

4.4. Dalyvių amžiaus kategorijos
Dalyvių amžiaus kategorijos:
5-7 metai;
8-9 metai;
10-12 metų;
13-16 metų;
17-25 metai;
Mišri;
Ansamblių amžiaus grupė nustatoma pagal dalyvių amžiaus vidurkį.

4.5. Dalyvių formos
Solistai, duetai, ansambliai, kolektyvai paraiškas teikia atskirai. Keliose konkurso nominacijose leidžiama dalyvauti už papildomą mokestį.

4.6. Nominacijos
CHOREOGRAFIJA .Solistai, mažosios formos, ansambliai
Klasikinis šokis;
Liaudies šokis;
Liaudies-stilizuotas šokis;
Šiuolaikinis šokis;
Estradinis šokis;
Siužetinis šokis-žaidimas;
Rytietiškas šokis;
Sportinis šokis;
Pramoginis šokis (europietiška ir Lotynų Amerikos programa);
Istorinis-buitinis šokis;
Gatvės šokio kryptys: Hip-Hop, House, Techno, Disko, Street Dance, Elektric Bugi, Break Dance, Locking ir visi kiti;

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

VOKALAS. Solistai, mažosios formos, ansambliai
Akademinis;
Liaudies;
Estradinis;
Džiazo;

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė ne ilgesnė kaip 4 minutės.

Kūriniai atliekami:
naudojant fonagramą „-1“;
naudojant instrumentinį pritarimą;
a cappella (be instrumentinio pritarimo)
Leidžiama naudoti pritariamojo vokalo įrašą, neužgožiant pagrindinės partijos.

CHORAS
Akademinis;
Liaudies;
Pop choras;

Konkurse pristato vieną numerį, vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje.
Pasirodymo trukmė iki 5 minučių.
Kūriniai atliekami:
naudojant fonagramą (-1);
naudojant instrumentinį pritarimą;
a cappella (be instrumentinio pritarimo).

MADOS TEATRAS
Pret-a-porter;
Vakarinė apranga;
Nacionalinis kostiumas;
Istorinis kostiumas;
Šiuolaikinis kostiumas;
Dalykinis kostiumas;
Sporto ir laisvalaikio apranga;
Fantastinis kostiumas.

Pristatoma vieną kolekciją vienoje nominacijoje ir vienoje amžiaus kategorijoje. Kolekcijos pristatymo trukmė iki 5 minučių.

4.7. Vertinimo kriterijai
Choreografija: tematika ir repertuaro parinkimas, atlikimo meistriškumas, kompozicijos pastatymas ir originalumas, sceniškumas, plastika, kostiumai, rekvizitas, atlikimo kultūra; artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas;

Vokalas, choras: intonacijos švarumas ir vokalo kokybė, balso tembro grožis ir balso stiprumas, garso dinamikos valdymas, artistiškumas ir meninis įvaizdžio atskleidimas, sceninė išvaizda;

Mados teatras: originalumas, naujoviškumas, dizainas, meninė išraiška, teminis kolekcijos atitikimas ir vientisumas, kūrybiškumas medžiagų panaudojime ir technologiniuose sprendimuose;

4.8. Vertinimo komisija
Vertinimo komisijos sudėtyje vedantieji kultūros ir meno srities veikėjai, įvairių meno sričių profesionalai;
Komisijos nariams nesutariant dėl vertinimo, komisijos pirmininkas turi +1 balso teisę
GALA koncerto pasirodymų programą sudaro už režisūrą atsakinga grupė. Programa yra galutinė ir nekeičiama.
Vertinimo komisijos sprendimai tvirtinami protokolu, yra galutiniai ir nekeičiami.

4.9. Dalyvių apdovanojimai
Vertinimo komisijos sprendimu skiriami apdovanojimai:
Kiekvienoje nominacijoje ir amžiaus grupėje 1-mo, 2-ro, 3-čio laipsnio laureatai ir diplomantai ,kurie apdovanojami diplomais;
Kolektyvai, kuriuose daugiau nei 4 dalyviai apdovanojami festivalio taurėmis (įteikiama kolektyvo vadovei/-ui). Solistai, duetai, trio apdovanojami festivalio medaliais ir diplomais;
Vertinimo komisija turi teisę: padalinti diplomanto ar laureato vardus keletui dalyvių arba neskirti niekam; neskirti pagrindinio arba skirti dvi prizines vietas bei papildomus skatinamuosius apdovanojimus;
„Geriausiųjų“ taurės skiriamos kiekvienoje nominacijoje vertinimo komisijos sprendimu;
Vertinimo komisija turi teisę neskirti „Geriausiųjų“ taurės niekam arba skirti dvi ar daugiau šios kategorijos apdovanojimų;
Festivalio rėmėjų piniginė premija paskirstoma tarp „Geriausiųjų“ vardo laimėtojų, kurie išrenkami vertinimo komisijos narių atviru balsavimu GALA koncerto metu;
Festivalio pagrindinio prizo laimėtojas išrenkamas vertinimo komisijos narių atviru balsavimu ir paskelbiamas GALA koncerto metu.

4.10. Techniniai reikalavimai
Fonogramos priimamos el.paštu info@culturaltours.lt kartu su konkurso dalyvio paraiška.
Aukštos kokybės garso takelio pavadinime nurodoma: kolektyvo pavadinimas/solisto vardas pavardė, kūrinio pavadinimas, kūrinio trukmė;
Konkurso metu būtina turėti atsargines įrašų kopijas, fonogramos pateikiamos USB-flesh laikmenoje.

5. Organizaciniai reikalavimai
Festivalyje dalyvauja solistai, duetai, trio ir kolektyvai pateikę Dalyvio paraiškas iki 2020 metų vasario mėn. 3 d. ir gavo paraiškos registravimo patvirtinimą;
Dalyvio paraiškoje registracijai pateikiama pagrindinė informacija apie kolektyvą/solistą, bendras vykstančių žmonių skaičius;
Dalyviai patys savo lėšomis apmoka kelionės, viešbučio, maitinimo išlaidas ir festivalio dalyvio mokestį;
Kolektyvo vadovas neša atsakomybę už vaikų sveikatą ir gyvybę;
Kiekvienas kolektyvas privalo turėti atitinkamą lydinčių suaugusių asmenų skaičių;
Klausimai nenumatyti festivalio nuostatuose, sprendžiami su organizatoriais vietoje;
Organizatoriai turi teisę neatlygintinai naudoti ir platinti audio ir video įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones sukurtas ir pagamintas festivalio metu;
Festivalio organizatoriai pasilieka teisę šiuose NUOSTATUOSE atlikti pakeitimus ir papildymus, kurie priklausys nuo pateiktų paraiškų kiekio, dalyvių sudėties ir kiekio.

6. FESTIVALIO PROGRAMA
iškilminga atidarymo ceremonija;
profesionalus konkursas;
GALA koncertas;
iškilminga apdovanojimų ir festivalio uždarymo ceremonija;
diskoteka.

Dalyvavimo sąlygos

Programa Christmas Wave 2017. Viena nakvynė “
66,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
52,00 EUR  asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
1 nakvynė 3* viešbutyje;
1 pusryčiai, 1 pietūs, 1 vakarienė;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Programa Christmas Wave 2017. Dvi nakvynės“
112,00 EUR asmeniui 1-viečiame kambaryje;
79,00 EUR   asmeniui 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje;

Į kainą įskaičiuota:
2 nakvynės 3* viešbutyje;
2 pusryčiai, 1 pietūs, 2 vakarienės;
festivalio-konkurso dokumentų sutvarkymas, lietuvių grupės koordinatoriaus paslaugos;

Papildomos išlaidos asmeniui:
kelionė į Jūrmalą ir atgal;
medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
ekskursija Rygoje ir kitos pasirinktos pramogos;
festivalio dalyviams Dalyvio mokestis* (skaityti Pastabas žemiau);
asmeninės išlaidos.

Paraiškos
Dalyvio paraišką
pateikti el.paštu info@culturaltours.lt  iki 2015 m. lapkričio 6 d.;
pateikusiam DALYVIO PARAIŠKĄ kolektyvui/solistui išsiunčiamas KVIETIMAS DALYVAUTI FESTIVALYJE
Konkursinę paraišką pateikti  iki 2015 m. lapkričio 19 d. el.paštu info@culturaltours.lt;